Býložravé ryby

Býložravé druhy ryb jsou čím dál oblíbenější skupinou. Do této skupiny řadíme především amura bílého a tolstolobika pestrého a tolstolobika bílého.

Každoročně nabízíme několik desítek tisíc kusů plůdku těchto žádaných ryb. Objednávky je nutné provést předem na info@rybarstvibohemia.cz nebo na tel. 607167254. 

Rozdíly jednotlivých druhů býložravých ryb dle potravních nároků:
  • amur bílý (Ab) – preferuje vyšší rostliny
  • tolstolobik bílý (Tb) – dokáže filtrovat  i drobný fytoplankton, zpravidla roste o něco pomaleji než tolstolobik pestrý
  • tolstolobik pestrý (Tp) – filtruje zejména zooplankton,  zpravidla rychlejší růst než tolstolobik bílý

Amur bílý

Amura bílého doporučujeme k tlumení nežádoucích vodních rostlin.

amur násada

amur násada

Nabízené kategorie:
  • (Abr) amur rychlený  3-5 cm
  • (Ab1) amur plůdek 5-12 cm
  • (Ab2) amur násada  nad 12 cm
  • (Abt) kapr tržní  1-5 kg

Aktuální nabídku amura naleznete ZDE

Tolstolobik bílý/pestrý

Nabízené kategorie:
  • (Tb1/Tp1) tolstolobik plůdek
  • (Tb2/Tp2) tolstolobik násada
  • (Tbt/Tpt) tolstolobik tržní

Aktuální nabídku tolstolobiků naleznete ZDE

Fotogalerie ryb